10 May 2015 Review : Arduino IDE 1.6.4 มีอะไรใหม่มาดูกัน

Review : Arduino IDE 1.6.4 มีอะไรใหม่มาดูกัน

ปกติ Arduino IDE  ออกเวอร์ชั่นใหม่ก็จะไม่ค่อยได้ตามสักเท่าไหร่  เพราะคิดว่าตัวเก่าก็ยังงานได้ปกติ  แล้วพอตัวเวอร์ชั่นใหม่ก็อาจจะเพิ่มหรือแก้ Bug บางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเราสักเท่าไหร่   แต่หลังจาก Arduino IDE เวอร์ชั่น 1.6.4 ออกมาแล้วเห็นความสามารถในการจัดการ Library , Board ก็น่าจะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นก็เลยเอามาแชร์ครับ

Read More “Review : Arduino IDE 1.6.4 มีอะไรใหม่มาดูกัน” »