22 Jun 2015 ESP8266 อ่านค่าจาก SHT15 แล้วส่งไปแสดงผลบน Qt ด้วย UDP

ESP8266 อ่านค่าจาก SHT15 แล้วส่งไปแสดงผลบน Qt ด้วย UDP

สำหรับบทความนี้จะเป็นการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก SHT15 แล้วส่งไปแสดงผลบน Qt ด้วย UDP Protocol หลาย ๆ ท่านคงจะเคยเห็นการส่งค่าไปเก็บบน Cloud หรือ เก็บลงฐานข้อมูลโดยใช้ Protocol ต่าง ๆ เช่น MQTT , HTTP ซึ่ง Stack อยู่บน TCP แต่บทความนี้เราจะใช้ UDP Protocol ในการส่งข้อมูลเพราะต้องการเน้นเรื่องความเร็วเป็นหลักครับ Read More “ESP8266 อ่านค่าจาก SHT15 แล้วส่งไปแสดงผลบน Qt ด้วย UDP” »